Как да помогнем?

Как да използвам справките за възложени задачи в реално време?

Обновено

Обновихме справките върху възложените задачи, за да ти предложим по-мощен инструмент, който да ти осигурява поглед върху ученическата работа и напредък. Когато създадеш задание и учениците ти започнат да работят по него, можеш да отвориш отчета, като щракнеш върху резултати от задания от раздел Задания. Този тип справка се обновява в реално време на всеки 15 секунди, което ти позволява да следиш как всеки ученик се справя с отделните въпроси, и можеш да го използваш, когато възлагаш на учениците да решават различни въпроси или един и същи набор от въпроси. Ще ти е полезно, когато учениците се упражняват в час и искаш да видиш напредъка им и ако се наложи, да спреш работата им за малко, за да обясниш сложна задача или прогрешно схващане, или да обърнеш индивидуално внимание на конкретни ученици.

Live_report_-_Different_2x.png

 

Докато учениците решават задачи, ние автоматично подреждаме справката така, че да показва отгоре най-бърканите въпроси. Това ще ти помогне да съсредоточиш усилията си върху най-предизвикателните за класа ти понятия. Можеш да подреждаш отговорите и по първи опит (който показва текущото ниво на разбиране на ученика) или по последен опит (за да видиш дали ученикът е продължил да упорства със задачата, докато не я реши вярно).

По време на прегледа на упражнението с целия клас можеш да използваш нашата полезна функционалност грешни отговори, за да идентифицираш проблемните места. Това става, като щракнеш върху броя ученици, познали или сбъркали дадения въпрос. Надяваме се, че тази информация ще ти помогне лесно да групираш учениците със сходни погрешни схващания, да разделиш по двойки ученици, допуснали различен тип грешки, или пък да представиш проблемните места пред целия клас. Можеш да скриваш и показваш ученическите имена, за да им демонстрираш колко ученици са избрали конкретен верен или грешен отговор..

 

И накрая, използвай бутона скрий/разкрий отговора, за да покажеш верния отговор след проведена дискусия с класа.