Как да помогнем?

Как да възлагам автоматично материали на нови ученици?

Обновено

Когато след присъединяването на нов ученик влезеш за първи път в класа си, ще ти се покаже следният прозорец.

Autoassign_Assignments_to_New_Students.png

Можеш да направиш следното:

- Избери Актуализиране: Това добавя новия ученик (или ученици) към всички задания с предстоящ краен срок, било то активни, или запазени/чернови.
- Избери Не, благодаря: ученикът няма да бъде добавен към заданието.
- Щракни някъде извън прозореца, за да го затвориш: ще се появи отново следващия път, когато влезеш в този клас.

Когато добавяш нови ученици (чрез създаване на профил или чрез импортиране от Класна стая на Google), същият прозорец би трябвало да се отвори почти веднага след добавянето им.