Как да помогнем?

Как да използвам заданията, така че работата да е със скорост, регулирана от учителя?

Обновено

С функциите "Отново на училище" учителите могат да избират да зададат на техните класове или на групи от ученици подборка от еднакви задачи или подборка от различни задачи в рамките на една тема и могат да получават данни в реално време за класа или за индивидуалния напредък за всяка отделна задача в заданието в Кан Академия. Това означава, че във всеки момент в рамките на даден клас можеш да идентифицираш учениците, които се нуждаят от индивидуално внимание, да създаваш групи от ученици, които ще работят добре заедно, да обръщаш внимание на конкретни проблеми или да правиш преглед на грешни отговори, за да разясниш нещо, което не е добре разбрано от всички.

Ползи от работата в Кан Академия със скорост, регулирана от учителя:

 • Увери се, че учениците приоритизират по подходящ начин и използват времето си в класа разумно.
 • Идентифицирай задачите, които ще предизвикат релевантни дискусии и обсъждания.
 • Научи веднага дали задачите не са прекалено лесни или прекалено трудни, като проследяваш напредъка на целия клас.

За повече информация как да използваш заданията, за да регулираш скоростта на работата в даден клас, виж нашите Идеи как да прилагаш Кан Академия в клас.

Как учителят да регулира скоростта на работа:

 1. Намери съдържанието, което искаш да зададеш, провери дали съответства на учебните стандарти и прегледай подробно материалите, които учениците ти ще видят.

  Assign_Page_in_Teacher_Dashboard.png

  Можеш да разгледаш стотиците статии, викторини и тестове, които да възложиш от менюто Съдържание; можеш да зададеш конкретни елементи или цял раздел или тема; от падащото меню можеш да избереш различни курсове, които да зададеш. Можеш да избираш от общи теми като Аритметика, Алгебра, Тригонометрия, или теми, организирани в класове, подредени съгласно актуалните български учебни програми.

 2. Възлагане на упражнение.

  Assign_an_Item_in_Classes.png


Учителите имат няколко варианта, когато създават задание за групи или отделни ученици. Можеш да избираш да възложиш на учениците еднакви или различни въпроси (и в двата случая учениците решават еднакъв брой задачи). Мажеш да възложиш задание на един клас или на няколко класа, на един ученик или на няколко ученика, можеш да избираш срок на заданието, както и дали материалът да бъде възложен веднага или да запаметиш заданието за по-късен етап.

Забележка: Опцията учениците да решават еднакви задачи е налична само при работа с упражнения, но не е налична за викторините и тестовете.

 1. Проверка на заданията.

  Manage_Assignments_in_Classes.png

 2. Всички активни задания се виждат в менюто Задания. Тук можеш да проследяваш напредъка в реално време и да правиш промени по заданията, включително удължаване на срока или ръчно добавяне на нови ученици към заданието. За да видиш отчета в реално време, избери Виж отчета

 3. Идентифициране на грешните отговори.

  Screen_Shot_2018-07-12_at_6.36.02_PM.png

  Тази нова функционалност позволява на учителите да избират конкретна задача, която да разгледат с целия клас. В този изглед учителите могат да виждат най-често дадените грешни отговори от учениците, да идентифицират погрешно усвоените концепции и да работят за корекцията им. Можеш да избереш да видиш имената, за да свържеш грешките с конкретни ученици, или можеш да не разглеждаш имена заради спазване на поверителност. После можеш да избереш Покажи отговора, което показва верния отговор в зелено. В допълнение можеш да видиш Решение, за да видиш отговора на Кан Академия на този въпрос, или Draw, за да отвориш специален прозорец и да запишеш и обясниш задачата.

 4. Определяне на общия напредък за заданието.

  See_Assignment_Progress_in_Scores.png

  В страницата на класа можеш да направиш сравнение как учениците ти се справят с различните задания с разбивка По ученици. Тук можеш да разгледаш всички задания, които си възложил/а на класа, и най-добрите резултати на твоите ученици за всяко конкретно задание. Можеш също да филтрираш заданията по срок, да разгледаш отчет за дадено задание като избереш името му, да видиш отчет за конкретен ученик, като избереш името му, или да разгледаш отчет на отделен ученик, като избереш даден резултат. Заданията в зелено имат резултат 100%. Заданията в жълто имат резултати между 71% и 99%. Заданията в червено имат резултати под 70%. Когато този изглед се зареди за пръв път, учителят не може да избира между различните цветове/резултати.

 5. Разглеждане на историята на заданията на отделен ученик.

  Individual_Progress_in_Scores.png

  За да разберат по-добре работата на отделен ученик, учителите могат да разгледат индивидуалния отчет за ученика. Заданията се подреждата така, че тези с най-далечен срок се показват най-отгоре. За всяко задание е показан неговият срок, статус, брой опити, които е направил ученикът, и най-добрият постигнат резултат. Страницата може да бъде разпечатана или споделена с ученика или родителите му.

 6. И накрая – виж нещата от гледна точка на учениците! 

  Student_s_View_of_Assignments.png

  Учениците виждат техните задания в тяхната Стартовата страница за учене под съответния клас (както е показано по-горе). Заданията на учениците се сортират като Активни и Минали задания. Активните задания се подреждат така, че най-отгоре е това, което има най-скорошен срок. Когато ученикът завърши някакво задание, то се премахва от раздела Активни и се добавя в раздела Минали . Учениците винаги могат да направят нов опит по дадено задание и техният резултат ще бъде актуализиран в отчета пред техния учител. Учениците също така могат да видят как са се справили, като щракнат върху своя резултат и разгледат как са решили отделните примери.

Обърни внимание, че ние ще продължим да усъвършенстваме тези функции и в тази статия ще добавяме описание на всички новости и промени!