Как да помогнем?

Как да използвам индивидуалните ученически справки и докладите от секцията Преглед на активностите?

Обновено

През юни 2020 г. премахваме мисиите. Виж тук за повече информация.

През лятото на 2019 г. екипът на Кан Академия обнови една от жизненоважните "валути" на нашата система – времето, прекарано в учене на сайта. Целта на тази промяна беше системата да работи по-добре и да отчита това време по-точно и последователно. Нашите нови учителски и ученически справки отчитат времето по този нов начин, а съответно старите доклади, които използваха стария метод за отчитане на време, вече не са актуални. Целта на тази статия е да ти сподели кои отчети вече не са достъпни, и да те ориентира как да използваш новите.

Забележка: Можеш да проверяваш данните за учениците за период до септември 2017.

Индивидуални отчети с данни за ученическата активност

Когато щракнеш върху името на конкретен ученик, ще ти се отвори индивидуалният му отчет, в който ще можеш да видиш колко минути се е упражнявал, колко време общо е прекарал в учене, както и списък с различните дейности, които е извършил на сайта. Дейностите в списъка могат да се подреждат по период, съдържание и тип. Нашият нов универсален начин за измерване на учебното време не отчита времето, в което учениците просто са навигирали из сайта, или са прекарали на страници, несвързани с учебния процес, като например профилната страница. Така ще имаш още по-точна представа колко време учениците ти действително учат на сайта.

mceclip2.png

Учениците също имат достъп до тези данни. За целта трябва да отворят началната страница за учене и да отидат на Напредък.

Преглед на активностите

Страницата Преглед на активностите ти показва учениците в даден клас, общото време, което са прекарали на сайта в учене, подобрените умения, както и уменията, в които не са постигнали напредък.

mceclip0.png

Промени в нивото на майсторство

Когато избереш конкретен ученик, можеш да видиш всички извършени от него дейности и как те са се отразили на нивото му на майсторство. Решаването на упражнения, междинни тестове, тестове за раздела и предизвикателства за курс водят до промени в нивото на майсторство на учениците. При упражненията промяна настъпва за конкретното умение, което даденото упражнение тества. При тестовете и предизвикателствата обикновено се наблюдава промяна в нивото на майсторство за повече умения, тъй като включват различни упражнения, тестващи различни умения..

Понякога тестовете и предизвикателствата включват умения, които надграждат определени базови умения. Когато учениците работят върху такива надграждащи умения, това има влияние и върху нивото на владеене на базовите умения. Ето защо понякога можеш да забележиш, че ученик е променил нивото си за повече умения от наличните в теста.

mceclip3.png

Screen_Shot_2019-09-13_at_7.46.12_PM.png

Къде да намеря информацията от старите отчети

 

Отчети за Мисиите: напредък и време

mceclip4.png

Нашите доклади за напредъка в мисиите (виж екранната снимка по-горе) изчисляваха времето по различен начин за различните части на сайта. Затова ги премахнахме и уеднаквихме за цялата платформа начина, по който се изчислява времето. Същата информация за прекарано време в учене по ученик и по период може да бъде намерена в страницата Преглед на активностите. А времето, прекарано от учениците в конкретни дейности, може да се види в данните за активностите на учениците.

Можете да използвате следните справки:

Справка за майсторство за курс, която съдържа диаграма със стълбове, която описва напредъка на класа и на отделните ученици:

Screen_Shot_2019-09-17_at_5.37.54_PM.png

Справка за резултатите от задания:

assignment_scores.png

Индивидуални справки от задания:

Screen_Shot_2019-09-17_at_5.40.15_PM.png

Старите справки за напредък в Мисиите за овладяно умение и за отделен ученик все още са налични (без отчети за видео уроци, фокус и активност), както е показано по-горе.

Очакваме твоите коментари, за да продължим да оптимизираме и подобряваме информацията, която предоставяме на учителите, за да могат да използват данните в максимална степен в помощ на напредъка на техните ученици!