Как да помогнем?

Как да използвам справките за възложени задачи?

Обновено

Можеш да видиш отчета от заданията на всеки ученик, като щракнеш върху Резултати под Задания в левия панел. 

Assignment_Scores_Report_in_Teacher_Dashboard.png

Ако искаш да видиш представянето на даден ученик върху едно конкретно задание, щракни върху резултата на ученика.

Report_by_Score.png

Ако искаш да видиш как даден ученик се е справил с всички задания, щракни върху името на ученика.

Report_by_Student.png

За да видиш резултатите на друг ученик, можеш да смениш ученика от падащото меню под Смени ученика.

Student_Switcher_in_Scores_Report.png

Ако те интересува конкретен период, използвай филтъра, който ти позволява да подреждаш заданията по краен срок.

Score_Report_by_Time.png